Friday, January 25, 2019

Thursday, January 24, 2019

Tuesday, January 22, 2019

Στον Μπράλο με φίλους

Στη Φάρμα Μπράλου με καλούς φίλους
Εντυπωσιακά τεμάχια πριν ...

... και μετά το ψήσιμο

Monday, January 7, 2019

επιστροφή


επιστροφή από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, χιόνια στον Κίσσαβο ... 


χιόνια στη ΜαλακάσαSunday, January 6, 2019

το φλουρί

Το φλουρί: μεταξύ Θεοφάνη και Αλέξανδρου

Friday, January 4, 2019

Alex at Georgia Tech

Alexandros at his new "home": Georgia Tech, School of Computer Science, Atlanta

Wednesday, January 2, 2019

Οψόμεθα εις Φιλίππους

Θέα από τους Φιλίππους προς το Παγγαίο ...

... και προς το Μενοίκιο. 

Βασιλική Β'

Εγνατία Οδός

Βασιλική Β' από διάφορες γωνίες

Tuesday, January 1, 2019

from Athens to Atlanta

Our son Alexandros is moving from Athens (Greece) to Atlanta (Georgia)
to assume a position at Georgia Tech