Wednesday, March 23, 2016

Ψάρια

Καθάρισμα ψαριών στην αυλή - δηλαδή στο κανάλι που περνά δίπλα από το σπίτι. Kerala backwaters, Φεβρουάριος 2016.

No comments:

Post a Comment